Advokatfiraet Jan GrÝnnerud
Forside Om firmaet Innfordring Konkursbo Aktuelt Kontakt
Meld på kurs
Aktuelt
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut.
Papirutgaven av Innfordringshåndboken er nå faset ut. Den er nå fullt ut erstattet av Innfordringswebben, som også i...
Les mer
Innfordringsweb
Papirutgaven av h√•ndboken fra 1998 ble i perioden 2002-2004 lagt opp til en elektronisk versjon - Innfordringsweb. Denne ble klar til bruk og lagt ut høsten 2004. Det er fra 2004 kontinuerlig foretatt oppdatering grunnet endring i regelverk og andre rettskilder. Ny skattebetalingslov m/forskrifter pr 01.01.09 medførte dessuten omfattende omskriving av de faglige kommentarer.

Fra juni 2009 ble en helt ny versjon av Innfordringsweb lagt ut. Denne versjonen er utviklet ved hjep av fri programvare og ble utviklet på den såkalte LAMP-stacken. Dette betyr at systemet kjører på Linux med Apache som web server. For å organisere dataene, benytter vi oss av databaseserveren MySQL. Systemet i seg selv er utviklet i PHP vi har benyttet et topp moderne rammeverk som heter Symfony.

Innfordringsweb er et l√łpende oppdatert verkt√ły med en beskrivende del med angivelse av saksbehandlingsregler, l√łsninger innen konfliktomr√•dene med markerte henvisninger til lov/forskrift, Sk-meldinger/rundskriv, Kommentarutgaven til skattebetalingsloven 2003 osv.) og eksempler som utfylte skjemaer, prosesskriv osv. samt sentral skatteoppkreverrettspraksis innen hvert tema.

Innfordringsweb vil gj√łre innfordringssp√łrsm√•lene enklere √• l√łse p√• riktig m√•te. En uts√łkt s√łkemotor gir anledning til fullstendig gjennoms√łking etter forespurte ord/ordsammensetning.

Alle relevante rettskilder kan koples, dvs. at henvisninger til lov, forskrift, rettsavgj√łrelser (ogs√• underrettsavgj√łrelser og ikke-publiserte avgj√łrelser), forvaltningspraksis, rundskriv og sirkul√¶rer. Flere av de gjeldende rundskriv m.v. er "utsolgt" og vanskelig tilgjengelig og denne tjenesten vil igjen gj√łre det mulig √• dokumentere forvaltningens tolkninger. I tillegg er det tatt inn eksempler p√• prosesskrifter (tilsvar til klage, arrestbegj√¶ring, konkursbegj√¶ring, forliksklage) og utfylte skjemaer for ulike begj√¶ringer.

Det kan "klippes" og "limes" fra teksten.
Advokatfirma Jan Gr√łnnerud
Ensj√łveien 18
0661 OSLO
Telefon: 23 32 64 70
Telefax: 23 32 64 71
E-post: advokat@groennerud.no
Copyright © 2004 Advokat Jan Grønnerud Betingelser og ansvar